ISSN 2658-1086

MARIUSZ PARTYKA

- ur. w 1976 roku. Laureat konkursów poetyckich, m.in. konkursu im. Rafała Wojaczka w Mikołowie, konkursu im. Jacka Bierezina w Łodzi, konkursu im. Klemensa Janickiego w Poznaniu oraz konkursu im K.K. Baczyńskiego w Łodzi. Publikował m. in. w „Opcjach”, „Portrecie”, „Kresach”, „Toposie”, „Kursywie”. Autor arkusza poetyckiego „Wieża myśliwych”(Biuro Literackie, Wrocław 2009). Mieszka w Zabrzu.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (169) / 2011