ISSN 2658-1086

KATARZYNA BOJIć

- ur. w 1988 roku w Cieszynie. Slawistka i studentka kulturoznawstwa. Zainteresowania badawcze: serbska literatura XX wieku (neosymbolizm), przemiany kulturowe na Bałkanach. Mieszka w Sosnowcu.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (183-184) / 2011
1 lutego 3 (171) / 2011