ISSN 2658-1086

DAMIAN WIS

- absolwent studiów licencjackich na Uniwersytecie Opolskim (kierunek: kulturoznawstwo). Obecnie student kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim (II rok studiów magisterskich uzupełniających) oraz poszukiwacz miejsc przecinania się filmu i fotografii.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 marca 5 (173) / 2011