ISSN 2658-1086

JAROSłAW KAMIńSKI

- ur. 1968, dramaturg, pisarz, scenarzysta, publicysta. Autorwystawianych i nagradzanych sztuk teatralnych, m.in. "Wyrzeczenie" (2007), "Szczęśliwego Nowego Roku '68" (2008), "Lustra" (2009). Jako Wielebny Kamiński opublikował zbiór radykalnych esejów-kazań w stylu L. Kołakowskiego pt. "Jak niedać się ogłupić" (2000) oraz dwa tomiki poezji: "Pod murami"(1998) i "Czarna ikona" (2002). Współpracował z wieloma pismamiliterackimi i publicystycznymi, m.in. „Dużym Formatem",„Polityką" i „Studium". W styczniu 2011 odbyła się premieraniemieckiego filmu "Nachmieter", którego był współscenarzystą (reż. Marc Metzger).

TEKST

NUMER WYDANIA

15 marca 6 (198) / 2012