ISSN 2658-1086

MAłGORZATA PIECZARA

– ur. w 1984 roku. Absolwentka filologii polskiej oraz włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, doktorantka na Wydziale Polonistyki UW. Współpracuje z „Twórczością”. Zajmuje się zagadnieniami przekładu literackiego w teorii i praktyce, krytyką literacką i dziejami czasopism kulturalnych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (199) / 2012