ISSN 2658-1086

ADAM GRZELEC

– ur. w 1987 roku, autor arkusza „Lego neurotix” (2006).

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (255-256) / 2014
1 września 17 (233) / 2013
1 czerwca 11 (227) / 2013
1 lipca 13 (205) / 2012