JOANNA SZWECHłOWICZ

- doktorantka w Zakładzie Komparatystyki ILP UW. Publikował m.in. w "Polonistyce", "Studium" i "Pro Arte".

NUMER WYDANIA

  • 15 lipca 14 (206) / 2012