ISSN 2658-1086

MAGDALENA BANASZKIEWICZ

– ur. 1983, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej. Jej głównym obszarem zainteresowań jest antropologia podróży i turystyki. Specjalizuje się w zagadnieniach turystyki kulturowej, komunikacji międzykulturowej oraz współczesnych relacji polsko-rosyjskich. Autorka książki „Dialog międzykulturowy w turystyce. Przypadek polsko-rosyjski” (Kraków 2012), kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych (m.in. Folia Turistica, Turystyka kulturowa), zbiorach pokonferencyjnych, redaktor czterech publikacji zbiorowych, twórca przewodników i reportaży podróżniczych.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 grudnia 24 (216) / 2012