ISSN 2658-1086

KACPER PłUSA

– ur. w 1992 r. Pabianiczanin o hippisowskich inklinacjach. Lubi przejeżdżać pociągami przez rzeki. Laureat kilkudziesięciu konkursów poetyckich, m.in. TJW podczas festiwalu Złoty Środek Poezji w Kutnie, TJW o Puchar Wina, TJW o Czekan Jacka Bierezina, OKP im. Rafała Wojaczka. Publikował w „Arteriach”, „Akancie”, „Arkadii”, „Szafie”, „Gazecie Wyborczej”, „Wakacie”, „Cegle”. W 2012 ukazała się jego debiutancka książka „Ze skraju i ze światła”, za którą otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (219) / 2013