ISSN 2658-1086

KATARZYNA NIESPOREK

– adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się krajowa i emigracyjna poezja polska drugiej połowy XX wieku, literatura na Górnym Śląsku oraz twórczość najnowsza. Artykuły naukowe i recenzje ogłaszała w tomach zbiorowych i czasopismach. Autorka monografii „Ja” Świetlickiego (2014); Eda. Szkice o wyobraźni i poezji (2015); Boskie, ludzkie. Studia o poetyckim doświadczaniu Boga (2017); Hałda. O śląskiej wyobraźni symbolicznej (2019). Współredaktorka tomów zbiorowych.

NUMER WYDANIA

  • 1 grudnia 23 (383) / 2019
  • 1 marca 5 (317) / 2017
  • 1 lutego 3 (267) / 2015
  • 1 maja 9 (249) / 2014
  • 1 lutego 3 (243) / 2014
  • 1 kwietnia 7 (223) / 2013
  • 1 lutego 3 (219) / 2013