ISSN 2658-1086

KATARZYNA NIESPOREK

– ur. w 1988 r., absolwentka Ośrodka Dydaktycznego UŚ w Rybniku oraz Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach, doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, interesuje się głównie polską poezją drugiej połowy XX wieku oraz literaturą najnowszą.

NUMER WYDANIA

  • 1 marca 5 (317) / 2017
  • 1 lutego 3 (267) / 2015
  • 1 maja 9 (249) / 2014
  • 1 lutego 3 (243) / 2014
  • 1 kwietnia 7 (223) / 2013
  • 1 lutego 3 (219) / 2013