ISSN 2658-1086

PAWEł LEKSZYCKI

- ur. w 1976 r. Opublikował  tomy poetyckie Ten i Tamten (wraz z Pawłem Sarną, 2000), wiersze przygodowe i dokumentalne (2001), Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie (2005), Wiersze przebrane (2010); a także książkę Grupa Na Dziko. Socjologia i poetyka zjawiska (2001). Był redaktorem naczelnym Magazynu Literackiego „Kursywa”. Publikował w pismach, m.in. w: „FA-arcie”, „Lampie”, „Opcjach”, „Toposie”, „Kresach”, „Akcencie”, „Nowej Polszy”, „Gazecie Wyborczej” i antologiach literackich: W swoją stronę. Antologii młodej poezji Śląska i Zagłębia (2000), Antologii nowej poezji polskiej (2003), Tekstyliach (2004), Martwych punktach (2004), Tropach (2019). Jego wiersze były tłumaczone na języki: niemiecki, angielski, słoweński, słowacki, czeski
i rosyjski.

Prezentowane wiersze pochodzą z przygotowanego do publikacji zbioru, który ukaże się nakładem Instytutu Mikołowskiego w 2021 r.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (411) / 2021
15 stycznia 2 (146) / 2010
15 października 20 (140) / 2009
15 września 18 (138) / 2009
15 lipca 14 (134) / 2009
15 lipca 14 (134) / 2009
15 grudnia 24 (120) / 2008
sierpień 15-16 (111-112) / 2008
1 lipca 13 (109) / 2008
1 czerwca 11 (107) / 2008
1 marca 5 (101) / 2008
1 lutego 3 (99) / 2008
1 grudnia 23 (95) / 2007
15 września 18 (66) / 2006
1 kwietnia 7 (55) / 2006