ISSN 2658-1086

MIKOłAJ STROIńSKI

TEKST

NUMER WYDANIA

1 grudnia 23 (239) / 2013