ISSN 2658-1086

PAWEł WIKTOR RYś

– doktorant Wydziału Polonistyki UJ. Interesuje się podmiotowością zmultiplikowaną oraz dyskursami opresji (w tym dychotomią „pana” i „chama” w kulturze polskiej). Publikował m.in. w „FA-arcie”, „Frazie”, „Kontekstach Kultury”, „Krytyce Politycznej” i w wydawnictwach zwartych.

NUMER WYDANIA

  • 15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
  • 1 września 17 (281) / 2015
  • 15 lutego 4 (268) / 2015
  • 1 stycznia 1 (265) / 2015
  • 15 listopada 22 (262) / 2014
  • 1 listopada 21 (261) / 2014
  • 15 września 18 (258) / 2014
  • 15 lipca 14 (254) / 2014