ISSN 2658-1086

KATARZYNA WąSALA

– iranistka, tłumaczka, doktorantka w Zakładzie Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się obecnością mówionego wariantu języka perskiego w irańskiej literaturze współczesnej, ale jej zainteresowania obejmują także współczesną poezję, kaligrafię oraz tradycyjną muzykę perską. Jej tłumaczenia poezji perskiej na język polski ukazały się w „Przeglądzie Orientalistycznym” 2014, nr 1–2 oraz „Studiach Bliskowschodnich” 2014, nr 1 (7); jest także współautorką wydanego w grudniu 2014 tomu przekładów wierszy Haliny Poświatowskiej na język perski.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (265) / 2015
1 stycznia 1 (265) / 2015