ISSN 2658-1086

KATARZYNA CZORNIK

– doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego jest absolwentką. Ukończyła również Akademię Młodych Dyplomatów ze specjalnością Służba Zagraniczna w Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Studium Katolickiej Nauki Społecznej (filia IWKR KUL). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół obszarów: Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (ze szczególnym uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu), terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski, konflikty międzynarodowe, polityka zagraniczna Polski. Jest autorką trzech monografii: „Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowjennym” (Katowice 2011), „Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 1945–2012” (Katowice 2012), „System konstytucyjny Islamskiej Republiki Iranu” (Warszawa 2014), kilkudziesięciu artykułów naukowych i recenzji oraz współredaktorką dwóch prac zbiorowych z zakresu stosunków międzynarodowych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 stycznia 1 (265) / 2015