ISSN 2658-1086

PAWEł KACZMARSKI

– ur. w 1991, krytyk literacki. Mieszka we Wrocławiu. Współpracuje z „Praktyką Teoretyczną”. (Współ)redaguje 8. Arkusz „Odry”. Naczelny „Przerzutni. Magazynu literatury i badań nad codziennością” (www.przerzutnia.pl).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (349) / 2018
1 grudnia 23 (335) / 2017
1 kwietnia 7 (319) / 2017
1 września 17 (281) / 2015
1 lutego 3 (267) / 2015