ISSN 2658-1086

JAN ZIELIńSKI

– ur. w 1952 r. Eseista, historyk literatury, edytor, tłumacz, organizator wystaw. Przez wiele lat związany z Instytutem Badań Literackich PAN. W latach dziewięćdziesiątych dyplomata (Ambasada RP w Bernie). Obecnie profesor literatury powszechnej na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie i wykładowca literatury polskiej na uniwersytecie we Fryburgu. Autor biografii pisarzy (Czapskiego, Słowackiego, Newerlego), książek: o literaturze emigracyjnej, o polskich śladach w Szwajcarii, o Norwidzie i Rafaelu, o rodzie i fundacji Kościelskich, wystaw o Słowackim w Szwajcarii, o Aleksandrze Wacie, Józefie Mackiewiczu, Igorze Newerlym. Edytor wierszy Wata i Pollakówny, listów Bobkowskiego i Giedroycia, dziennika Stempowskiego, esejów Wittlina i Audena. Ostatnio opublikował biografię „Szkatułki Newerlego” (Warszawa 2012) i przygotował do druku (z Adamem Dziadkiem) „Notatniki” Wata. Współpracownik pism „Zeszyty Literackie”, „Pamiętnik Literacki” (Londyn), „Studia Norwidiana”, „Załącznik Kulturoznawczy”. Członek jury nagrody Kościelskich. Laureat europejskiej nagrody im. Petrarki (2013). Mieszka w Bernie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 maja 9 (273) / 2015