ISSN 2658-1086

ARKADIUSZ FRANIA

- ur. w 1973 roku. Poeta i krytyk literacki. W 1999 r. ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Powojenne dyskusje nad pozytywizmem. 1944/45-1948/49” (Uniwersytet Śląski). Wiersze, recenzje i szkice publikował w „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Arkuszu”, „Akancie”, „Poezji Dzisiaj”, „Magazynie Literackim”, „Nowym Wieku”, „Tyglu Kultury”, „Ruchu Literackim”, „Pamiętniku Literackim”. Wydał cztery tomiki poetyckie: „na przykład mnie nie ma” (1994, 1996), „powiedz mi siebie” (1995, 1996), „na zimnym uczynku” (1999), „ale się nie budzę” (2004), oraz dwie książki krytycznoliterackie: „’Solidne niefarbowane retro’. O poezji Tadeusza Gierymskiego” (2004), „Strażnicy i najeźdźcy. Zjawiska we współczesnej poezji regionu częstochowskiego” (2005). Członek Związku Literatów Polskich. Mieszka w Częstochowie.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 września 18 (138) / 2009
15 października 20 (116) / 2008
15 maja 10 (58) / 2006