ISSN 2658-1086

TOMASZ STAWISZYńSKI

– ur. w 1978 roku. Publikował m.in. w „Czasie Kultury”, „Życiu z Książkami”, „Polonistyce”, „Odrze”, „Opcjach”, „ALBO-albo”, „Toposie”. Doktorant w Instytucie Filozofii UW.

NUMER WYDANIA

  • 1 listopada 21 (93) / 2007
  • 15 lipca 14 (62) / 2006
  • 1 czerwca 11 (59) / 2006