ISSN 2658-1086

MICHAł CZAJA

ur. w 1983, poeta, redaktor pisma literackiego „Wakat”, krytyk literacki, współorganizator ogólnopolskiego festiwalu literackiego Manifestacje poetyckie, wykładowca. Ukończył filologię polską. Jest pracownikiem IBL PAN, Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem. Specjalizuje się we współczesnych teoriach literackich, poetyce intersemiotycznej i teoriach tekstów kultury. Prowadził liczne seminaria oraz wieczory autorskie poświęcone krytyce literackiej i współczesnej poezji. Debiutował książką „Bo to nowa krytyka będzie o miłości” (2011). Mieszka w Warszawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 grudnia 23 (287) / 2015
1 grudnia 23 (287) / 2015
sierpień 15-16 (279-280) / 2015