ISSN 2658-1086

MAREK PARULSKI

– ur. w 1952 r. w Olsztynie, gdzie przebywa. Redaktor „Portretu”. Z wykształcenia matematyk. W filozofii zwolennik terytoriów pozainstytucjonalnych i dostępu w „trybie agory”. Uprawia krytykę filozoficzną. Pisarski punkt wyjścia – Emile Cioran. Intelektowi przypisuje rolę „nieustającej demistyfikacji”.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 czerwca 12 (60) / 2006