ISSN 2658-1086

PRZEMYSłAW OWCZAREK

– ur. w 1975 r. Z zawodu antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pisarz, animator, redaktor. Pracuje w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi i w Domu Literatury w Łodzi. Współpracuje z Muzeum Miasta Łodzi i Centrum Dialogu w Łodzi. Artykuły naukowe i krytyczne publikował w: „Tyglu Kultury”, „Literaturze Ludowej”, „Magazynie Sztuki”, „Formacie”; „Barbarzyńcy”, „Pracach i Materiałach Serii Etnograficznej MAiE w Łodzi”, „Journal of Urban Ethnology” oraz w wydawnictwach pokonferencyjnych. Wiersze w: „Twórczości”, „Tyglu Kultury”, „Wakacie”, „Studium”, „Odrze”, „Toposie”, „REDzie”, „Cegle”, „Wyspie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Gazecie Wyborczej”. Prozę w „Kresach”, „Tyglu Kultury”, „Ricie Baum” i „Słowie Żydowskim”. Jego wiersze tłumaczono na język angielski i bośniacki. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, między innymi: im. H. Poświatowskiej, im. C.K. Norwida, im. R. Wojaczka, im. K.K. Baczyńskiego, im. Z. Herberta, im. W. Sułkowskiego (na prozę poetycką). Laureat Nagrody im. Jacka Bierezina za debiut książkowy w 2006 r. W 2007 r. wydawnictwo Zielona Sowa opublikowało jego debiutancki tom poetycki „Rdza”, za który otrzymał III nagrodę na IV Festiwalu Złoty Środek Poezji (Kutno 2008) oraz Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za debiut poetycki (Poznań 2008). Rok później opublikował tom prozy poetyckiej pt. „Cyklist”, który w 2010 r. został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz uhonorowany nagrodą Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w kategorii książki poetyckiej. W 2011 r. ukazał się tom wierszy „Pasja”, który otrzymał nominację do Nagrody Orfeusza oraz został nagrodzony Nagrodą Otoczaka przyznawaną przez krytyka i pisarza Jerzego Suchanka. Z końcem 2013 r. Owczarek opublikował swoją czwartą książkę poetycką, wielogatunkowy poemat poświęcony Łodzi, „Miasto do zjedzenia”. Jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie” i redaktorem wydawanej przy piśmie serii poetyckiej Biblioteka Arterii. Urodził się i mieszka w Łodzi.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 listopada 21 (285) / 2015