ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

PETR HRUšKA

- ur. 7.06.1964 roku w Ostrawie. Czeski poeta, autor scenariuszy, historyk i teoretyk literatury. Ukończył VSB (AGH) w Ostrawie (1987 r. inż.), Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu Ostrawskiego (1994 r., język czeski i literatura, mgr), i Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu Masaryka (studium doktoranckie, 2003 r., dr). Pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, przedmiotem jego badań jest poezja czeska po 1945 roku. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Masaryka w Brnie i na Uniwersytecie Ostrawskim. Jest członkiem rady redakcyjnej czasopisma „Host” i członkiem redakcji czasopisma „Obrácená strana měsíce“ (Odwrócona strona księżyca). Wydał tomy poezji „Obývací niepokoje” (Mieszkalne niepokoje, 1995), „Měsíce” (Miesiące, 1998), „Vždycky se ty dveře zavíraly” (Zawsze się te drzwi zamykały, 2002), „Zelený svetr” (Zielony sweter, dotychczasowe zbiory oraz krótkie prozy poetyckie „Odstavce” Akapity, 2004), „Auta vjíždějí do lodí“ (Samochody wjeżdżją do statków, 2007). Drukował w wielu krajowych i zagranicznych antologiach poezji, jego wiersze zostały przetłumaczone na język angielski, francuski, włoski, niemiecki, słoweński i polski. Samodzielne zbiory poezji wyszły w Słowenii (2004) i Niemczech (2008). Brał udział w wielu historyczno-literackich przedsięwzięciach (historia literatury, słowniki pisarzy, pism literackich itp.), wspólnie z Radovanem Lipusem napisał scenariusz teatralny „Průběžná O(s)trava krve”, okazyjnie pisze eseje, szkice, recenzje i inne teksty. Jego wiersze wykonuje oryginalna i nieuporządkowana grupa muzyczna „Norska trojka”. Mieszka w Ostrawie.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (175) / 2011