ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ZUZANNA MACIEJAK

- ur. 1988. Studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, członek Koła Naukowego Filmoznawców, z wykształcenia także technik farmaceutyczny. Interesuje ją szeroko rozumiany film, szczególnie kino science fiction i bałkańskie.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (207-208) / 2012
15 maja 10 (202) / 2012
1 grudnia 23 (191) / 2011