ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

MAłGORZATA POłUDNIAK

– redaktorka sZAFy, felietonistka eleWatora. Autorka tomików: „Czekając na Malinę” (2012), „Liczby nieparzyste” (2014).

TEKST

NUMER WYDANIA

1 grudnia 23 (239) / 2013