ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JAROSłAW SIWIńSKI

- ur. 1964, studiował pod kierunkiem prof. Kazimierza Gierżoda (fortepian) oraz prof. Włodzimierza Kotońskiego (kompozycja) w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Uczestniczył także w licznych warsztatach kompozytorskich (m.in. Hanna Kulenty, Henryk Mikołaj Górecki, Michael Nyman, Louis Andriessen, Tristan Murail) i festiwalach muzyki współczesnej (m.in. Światowe Dni Muzyki, "Musica Polonica Nova", "Warszawska Jesień", „Poznańska Wiosna Muzyczna”). Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawy i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Jego kompozycje wykonywały takie zespoły jak Kwartet Wilanów, Bang On a Can, Forbidden City Chamber Orchestra, Orchest De Ereprijs, Orkiestra Fiharmonii Hradec Králové, Polska Orkiestra Radiowa. Jako członek Grupy MM działał na pograniczu teatru, muzyki i sztuk wizualnych. Współpracował m.in. z Eugeniuszem Rudnikiem, Fryderykiem Rzewskim, Michelangelo Pistoletto, duetem Viktor Lois/ Yin Peet i Grupą Azorro. Jest autorem muzyki do filmów animowanych (w tym Jana Lenicy, Marcina Giżyckiego, Agnieszki Skolik i Tomasza Kozaka), teatru a także gier komputerowych. Od wielu lat współpracuje z poznańskim Centrum Sztuki Dziecka, dla którego skomponował kilkanaście utworów.


https://soundcloud.com/jaroslaw-siwinski
www.siwinski.art.pl

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (291) / 2016