ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

MARCIN CZERKASOW

autor książek „Fałszywe zaproszenia” (2008) oraz „Przede wszystkim zniszczenia” (2014). Jego teksty krytyczne, szkice i wiersze ukazywały się na łamach takich periodyków, jak: „FA-art”, „Pro Arte”, „Topos”, „Akant”, „Arte-Fakt”, „Nowy Wiek”, „Portret”, „Witryna Czasopism”, „Odra”, „Obieg”, „Magazyn Punkt” (Galeria Miejska Arsenał, Poznań) oraz dwutygodnik.com. Założyciel oficyny wydawniczej Disastra Publishing.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 września 17 (305) / 2016
1 września 17 (305) / 2016