ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

JOANNA SZYMALA

– ur. 1989, jest absolwentką studiów I i II stopnia na kierunku kompozycja i teoria muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. zw. Eugeniusza Knapika. Jest także absolwentką studiów w zakresie kompozycji i aranżacji na kierunku jazz i muzyka estradowa na tej samej uczelni. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Jej utwory były wykonywane podczas licznych koncertów i festiwali, między innymi Festiwalu Muzyki Nowej (2010), Brand New Music (2009, 2012, 2014), Śląskich Spotkań z Muzyką Nową (2011), Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej (2013), Festiwalu Muzycznego im. Henryka Mikołaja Góreckiego (2013), Musica Polonica Nova (2014), Festiwalu Prawykonań (2015).
W swoim dorobku twórczym posiada, oprócz utworów kameralnych i symfonicznych, także kompozycje elektroniczne i elektroakustyczne. Jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich. Zdobyła I nagrodę za utwór Continuum na orkiestrę symfoniczną w Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach, (2011). Otrzymała Nagrodę za najlepszą pracę w Konkursie dla Młodych Kompozytorów podczas Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej 2013 za kwartet smyczkowy Mgnienia i morze. Uzyskała także III Nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „GENERACE” 2016 w Ostrawie. Jest także stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013.

TEKST

NUMER WYDANIA

sierpień 15-16 (327-328) / 2017