ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

MAREK MIKOłAJEC

- ur. 1986, związany z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor rozprawy doktorskiej "Wspólnota i literatura. Studia o prozie Morcinka". Jego zainteresowania badawcze wyznaczają pojęcia: literatura i ideologie, komparatystyka, geopoetyka, nowy regionalizm, psychopolityka a literatura, afekty, pamięć i funkcjonowanie wyobrażeń, nacje i narracje. Napisał również monografię o twórczości Witolda Gombrowicza "Profanacje, rewizje – przeciw doktrynom" (Katowice 2014). Publikował w licznych tomach zbiorowych m.in. "Potwory – hybrydy – mutanty. Pogranicza ludzkiej natury" (Katowice 2012), "Nowy regionalizm w badaniach literackich. Zarys perspektyw i rekonesans badawczy" (Kraków 2012), "Więzi wspólnoty. Literatura – Religia - Komparatystyka" (Katowice 2013), "Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku" (Kraków 2015), a także w czasopismach m.in. „FA-art”, „Świat i słowo”, „Fabryka Silesia”, "Nowa Dekada Krakowska". Mieszka z rodziną w Szczejkowicach.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lipca 13 (493) / 2024
15 stycznia 2 (482) / 2024
15 grudnia 24 (480) / 2023
15 grudnia 24 (456) / 2022
1 grudnia 23 (431) / 2021
1 października 19 (427) / 2021
15 grudnia 24 (408) / 2020
1 listopada 21 (405) / 2020
15 marca 6 (390) / 2020
15 grudnia 24 (384) / 2019
15 września 18 (378) / 2019
15 kwietnia 8 (368) / 2019
1 stycznia 1 (361) / 2019
15 listopada 22 (358) / 2018
1 czerwca 11 (347) / 2018
1 grudnia 23 (311) / 2016