ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ZORIANA CZAJKOWSKA

– doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, związana z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie problematyką lwowską w różnojęzycznych literaturach, recepcją literatury polskiej na Ukrainie, przekładem tekstów specjalistycznych oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego.

TEKST

NUMER WYDANIA

15 stycznia 2 (386) / 2020
15 kwietnia 8 (368) / 2019