ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

ADAM PISAREK

- ur. w 1984 r. Kulturoznawca związany z Zakładem Teorii i Historii Kultury (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się antropologicznymi teoriami kultury i problematyką gościnności. Redaktor naczelny „Laboratorium Kultury”. Doktor nauk humanistycznych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 maja 9 (417) / 2021
1 grudnia 23 (383) / 2019
15 grudnia 24 (288) / 2015
15 maja 10 (274) / 2015
15 maja 10 (178) / 2011
1 czerwca 11 (155) / 2010
1 stycznia 1 (145) / 2010
1 grudnia 23 (143) / 2009
1 lipca 13 (133) / 2009