ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

GAWEł JANIK

– ur. 1994 r., doktorant literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz pięciokrotny stypendysta Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Do jego zainteresowań należą: kultura popularna, współczesne reprezentacje Zagłady, kwestia żydowska w literaturze polskiej oraz men's studies. Autor monografii naukowej „Żydowskie (nie)męskości. O przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego” (Katowice 2019). Publikował artykuły oraz recenzje na łamach „Tekstów Drugich”, „Kultury Popularnej”, „Studia de Cultura”, „Narracji o Zagładzie”, „FA-artu”, „artPAPIERU”, Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Śląsk” oraz tomów zbiorowych. Uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, także o charakterze międzynarodowym. Laureat nagrody głównej II edycji konkursu na literaturoznawczą pracę magisterską w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz wyróżniony w XXIII Konkursie Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego i VIII Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. W ramach programu stypendialnego PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej prowadzi badania nad twórczością Sydora Reya znajdującą się w zbiorach specjalnych Syracuse University Libraries w Stanach Zjednoczonych.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 kwietnia 7 (415) / 2021
15 lutego 4 (412) / 2021
15 października 20 (404) / 2020
15 września 18 (402) / 2020
1 maja 9 (393) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020
1 stycznia 1 (385) / 2020
1 października 19 (379) / 2019
15 września 18 (378) / 2019
1 czerwca 11 (299) / 2016
15 kwietnia 7-8 (295-296) / 2016
1 kwietnia 5-6 (293-294) / 2016