ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

MAGDALENA URBAńSKA

absolwentka teatrologii oraz filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka nauk o sztuce. W szczególności zajmuje się polskim kinem współczesnym.

TEKST

NUMER WYDANIA

1 lutego 3 (411) / 2021
1 listopada 21 (405) / 2020
1 kwietnia 7 (391) / 2020