ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (50) / 2006

KONKURSY

I Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach ogłaszają II Ogólnopolski konkurs na opowiadanie fan-fiction

Tegoroczna edycja składa się z:
– konkursu na napisanie opowiadania fan fiction;
– imprezy towarzyszącej finałowi: przygotowaniu parodii scenicznej wybranej sceny z „Władcy Pierścienia” J. R. R. Tolkiena
– imprezy towarzyszącej finałowi: testu z wiedzy o „Władcy Pierścieni” J. R. R. Tolkiena

Regulamin konkursu na opowiadanie fan-fiction
Konkurs jest jednoetapowy (prace oceniane są dwustopniowo: do grupy tekstów finałowych przechodzi 16 prac, z których typowanych jest 10 do nagród w dwóch kategoriach: fanfik fantasy oraz fanfik sf). Informacje bieżące dla uczestników na stronie www.fanfik.webpark.pl. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do 28 lutego 2006 należy nadesłać zgłoszenie udziału w konkursie. Prosimy o podanie: godła (nicku, pseudonimu) twórcy tekstu, własnego adresu e-mail, klasy, dokładnego adresu szkoły wraz z numerem telefonu. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice z dopiskiem „J. Waszkowska Konkurs Fan-fiction” lub na adres fanfik@wp.pl

Prace (tekst + ilustracja do tekstu) opatrzone godłem należy przesłać na adres szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2006 Do pracy należy dołączyć osobną zaklejoną i opatrzoną godłem kopertę, wewnątrz której znajdować się będzie informacja o imieniu i nazwisku twórcy tekstu konkursowego, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna i obowiązkowo własny adres e-mail lub nr telefonu. Na kopercie należy określić przynależność tekstu do kategorii fantasy lub science fiction.

Finał konkursu (wręczenie nagród, prezentacja parodii scenicznych, spotkanie autorskie z pisarzem) będzie miał miejsce 5 czerwca w Auli I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach. W szczególnych wypadkach istnieje możliwość dopuszczenia do konkursu pracy wcześniej nie zgłoszonej.

Forma pracy. Na pracę składa się: tekst oraz jedna ilustracja do własnego tekstu wykonana dowolną techniką (obowiązkowo kolorowa, format A4). Tekst z „gatunku” fan-fiction (zawierający elementy fantastyki - sience lub fantasy – oparty na oryginalnym pomyśle i motywie). Forma tekstu: opowiadanie. Ilość: 15 znormalizowanych stron wydruku komputerowego opatrzonych godłem (proszę zachować margines, ponumerować strony, podpisać godłem każdą ze stron na odwrocie, spiąć zszywaczem).

Grupa jury oceniać będzie: poprawność językową, poprawność fabularną, oryginalność ujęcia motywu, celowość formy ilustracji, dojrzałość, indywidualizację słownictwa i stylu, technikę narracyjną, sposoby powiązania elementów świata przedstawionego. Nagród nie wysyłamy pocztą, nie zwracamy prac konkursowych i nie ograniczamy liczby zgłoszeń; udział w konkursie jest dobrowolny. Jury wyłoni dziesięciu finalistów w dwóch kategoriach: fantasy i s-f (po dwa wyróżnienia i trzy „miejsca”)

Duchowo wspierają i upominki dla najlepszych gwarantują znani twórcy literatury fantasy i science-fiction: Anna Brzezińska, Ewa Białołęcka, Eugeniusz Dębski, Jacek Dukaj, Tomasz Pacyński, Andrzej Pilipiuk, Andrzej Sapkowski i inni.

Dodatkowe inforamcje: Joanna Waszkowska (032) 2222 438; 502-758-704 , fanfik@wp.pl immanently@wp.pl. Informacje bieżące (lista finalistów, termin finału) na stronie www.fanfik.webpark.plImpreza towarzysząca nr 1. Regulamin całkiem otwartego konkursu na przygotowanie scenicznej parodii dowolnie wybranej sceny „Władcy pierścieni” J. R. R. Tolkiena

Konkurs jest jednoetapowy o zasięgu powiatowym. Prezentacja parodii będzie mała miejsce 5 czerwca podczas Finału II Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fan-Fiction w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach. Parodię oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą aktorzy oraz animatorzy kultury.

W konkursie nie mogą brać udziału grupy zawodowe lub profesjonalne. Każda grupa przyjeżdża na przegląd na własny koszt. Zgłoszenia grup teatralnych (teatrów szkolnych, nieformalnych zespołów i grup amatorskich) przyjmowane są do 17 marca 2006 na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice z dopiskiem „J. Waszkowska Sceniczna parodia Władcy pierścieni” lub na adres fanfik@wp.pl

Warunki uczestnictwa: wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (w szczególnych wypadkach istnieje możliwość dopuszczenia do konkursu grupy wcześniej nie zgłoszonej). Występ sceniczny do 10 minut !! Własne rekwizyty. Grupy do 10 aktorów. Gatunek: farsa, groteska, parodia, karykatura.

W zgłoszeniu należy podać: nazwę grupy, nazwiska aktorów, adres korespondencyjny grupy, koniecznie e-mail lub nr telefonu, tytuł parodii, wskazanie, na którym fragmencie z książki Tolkiena opiera się parodia (tytuł tomu, nazwa wydawnictwa, rok wydania pozycji, z której korzystała grupa, zakres stron), wymagania dotyczące nagłośnienia lub oświetlenia.


Impreza towarzysząca nr 2. Regulamin konkursu: test wiedzy o „Władcy pierścieni” J. R. R. Tolkiena

Konkurs jest jednoetapowy i ma formę testu wyboru. Zasięg powiatowy. Do testu może przystąpić każdy chętny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który do 15 maja 2006 wyśle na adres Organizatorów (fanfik@wp.pl ) zgłoszenie swojego uczestnictwa (imię, nazwisko, szkoła, klasa, własny e-mail z dopiskiem „Fanfik test”).

Test będzie miał miejsce 5 czerwca 2006 podczas Finału II Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fan-Fiction w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach. Test obejmował będzie wiedzę z treści trzytomowego „Władcy pierścieni” oraz okoliczności powstania i wydania powieści, fakty z życia Tolkiena związane z powstaniem dzieła. Zakresem testu nie jest objęty „Silmarillion”.

Dodatkowe inforamcje: Joanna Waszkowska (032) 2222 438; 502-758-704 , fanfik@wp.pl immanently@wp.pl, Informacje bieżące (lista finalistów, termin finału) na stronie www.fanfik.webpark.pl