ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 września 18 (210) / 2012

WARSZTATY AUDIODESKRYPCJI DZIEŁ FILMOWYCH

Czy niewidomi lubią kino? Tak!

Aby osoby z dysfunkcjami wzroku mogły pełniej odbierać film, konieczne jest tworzenie skryptów audiodeskrypcji, czyli słownych opisów i komentarzy, które odczytywane są w przerwach między dialogami jako dodatkowa ścieżka dźwiękowa. Audiodeskrypcja coraz częściej pojawia się na płytach DVD, towarzyszy również spektaklom teatralnym czy wystawom muzealnym. Dzięki temu osoby niewidome i niedowidzące mają coraz szerszy dostęp do różnych wydarzeń kulturalnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Filmoznawców „Kinotok” z Uniwersytetu Śląskiego organizuje trzydniowe warsztaty audiodeskrypcji dzieł filmowych, które odbędą się w dniach 26-28 września w sali 415 (Inkubator Przedsiębiorczości) w budynku UŚ przy ul. Bankowej 14. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami i standardami tworzenia skryptów audiodeskrypcji. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku, Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego – pionierów audiodeskrypcji w Polsce, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Więcej informacji o Fundacji i jej projektach dostępne jest na stronie http://www.audiodeskrypcja.org.pl/.

Bezpłatne warsztaty skierowane są do studentów, doktorantów i absolwentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, w tym także do osób niepełnosprawnych. Organizowane są one w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”, który jest częścią projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„artPAPIER” jest partnerem medialnym warsztatów.