ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 marca 5 (77) / 2007

POLECAMY

„Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Galeria ON. Poznań. 5 – 17 marca 2007. S y m p o z j u m. „Kuratorskie transpozycje” 9 marca 2007 (piątek), godz. 18.00.Odwoływanie się dziś do tytułu popularnej powieści grozy Roberta Louisa Stevensona, opowiadającej o perypetiach dramatycznej postaci Doktora Jekylla, sugeruje stan mimowolnej metamorfozy, przez co utraty panowania nad sytuacją. Zaglądając w głąb struktury świata sztuki, ukazują się trajektorie przemian. Stan ciągłego przeistaczania dotyka sztuki i form jej prezentacji. Praktyka kuratorów i krytyków sztuki, współodpowiedzialnych za instytucjonalizowanie artefaktów konfiguruje owe zmiany. System Dr. Jekylla i Mr. Hyde’a staje się wielofunkcyjnym kluczem do odczytania współczesnych kodów dynamiki artystycznej.

Aby funkcjonować w obiegu sztuki artyści muszą podjąć się odpowiedniej strategii wobec systemów instytucjonalizacji sztuki. Kuratorskie praktyki kreujące aktualny obraz sztuki uruchamiają wewnętrzny konflikt artysty spowodowany odczuciem nadchodzących zmian. Artyści personifikując kontakty z instytucją sztuki, czynią z tych relacji temat swojej sztuki. W kontekście wystawy Dr.Jekyll and Mr. Hyde swoje prace zaprezentują BBB Johannes Deimling, Hubert Czerepok, Marek Glinkowski, Dominik Popławski, Marek Wasilewski, Julita Wójcik.

Wybór prac podejmujących problem funkcjonowania w obiegu sztuki dopełnia się w kontekście debaty nad metamorfozą życia wystawienniczego, opartego na poznawczych strategiach kuratorskich.

Jekyllowska cecha pomaga w odczytanie idei kuratorstwa. Specyfika rozwarstwienia tożsamości przechodzi również na kreowanie aktów subiektywnego wyboru, intelektualną interpretację wydarzenia artystycznego i możliwej przestrzeni sztuki.

Dzisiejsze prezentacje artefaktów po „kulturowych przejściach”, również w Polsce zyskały interesującą formułę. Podwójne oblicze autorskich pokazów, z jednej strony potrafi być autorytatywne wobec dzieł sztuki, z drugiej strony zsynchronizowane z transmisją sztuki chowa się w cień. Za niejednokrotną transpozycją kontaktów stoi kurator. Jekyllowska rola kuratora, o hybrydycznej naturze, łączy w sobie wiele postaw, w odniesieniu do pokroju instytucji sztuki, ale i taktyki. Aktualne projekty kuratorskie jako narracje, poparte są rozbudowaną refleksją teoretyczną. Tu nasuwają się inne pytania, niż te, które pod koniec lat dziewięćdziesiątych stawiał Michael Brenson. Podczas Sympozjum Dr.Jekyll and Mr. Hyde. Kuratorskie transpozycje zasadniczym pytaniem będzie: Czy można wskazać dowody i zdefiniować zmianę sytuacji w prezentowaniu sztuki, obserwując polskie projekty kuratorskie zainicjowane w ostatnich latach? Odpowiedzą na nie Roman Lewandowski, Jarosław Lubiak, Wojciech Kozłowski, Stanisław Ruksza, Sławek Sobczak, Monika Wejchert – Woluszko i Agata Zbylut.