ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

sierpień 15-16 (87-88) / 2007

POLECAMY

„IndustriaART”. Trzeci dzień OFF FESTIWAL-u. Mysłowice, 19 sierpnia 2007.

Wydarzenia towarzyszące działaniom z głównego nurtu Festiwalu mają być zapisem i efektem procesu poszukiwania obrazu Śląska poprzez pryzmat zdarzeń, które rozpropagowały go w innych częściach Polski. Prezentowane dzieła z zakresu sztuki współczesnej ukażą ciekawy wymiar śląskiej tożsamości. To, w jaki sposób widzą ten specyficzny kontekst sztuki artyści, zostanie przetworzone w ich pracach, pokaże, czym różni się nasze wyobrażenie o tym, jak Śląsk jest postrzegany, od tego jak de facto wygląda to postrzeganie. Wystawa stanie się głęboką analizą kultury sentymentalnej. Będzie powodem do refleksji na temat nas samych i tego jak śląska rzeczywistość materialna jest filtrowana przez inne kultury.

Przestrzeń wystawiennicza interwencji artystycznych będzie subiektywnym działaniem artystycznym. Nastąpi tam próba obiektywizacji subiektywnego zestawienia. Będzie można wyciągnąć wnioski socjoekonomiczne, które posłużą do dalszego definiowania miasta.

Podczas Festiwalu nastąpi pierwszy w Polsce przegląd filmów Wilhelma Sasnala. Część prac Sasnala ulegnie reinterpretacji przy użyciu muzyki.

Wystawa ‘Polska część Ślaska’. Tytuł wystawy zaczerpnięty z pracy Anny Niesterowicz. Artyści biorący udział w wystawie: Wilhelm Sasnal, Anna Niesterowicz, Szymon Kobylarz, Jerzy Kosałka, Joanna Rajkowska, Edward Dwurnik, Mikołaj Długosz, Karolina Kowalska, Michał Budny, Agata Nowicka
Grzegorz Lewandowski zainicjuje tymczasową działalność Stowarzyszenia Chłodna25 z Warszawy realizując bogaty program z zakresu literatury i sztuk wizualnych. Przy kolaboracji z Ha!art.

Powstanie pierwszy w mieście mural autorstwa Edwarda Dwurnika. Mural pt. „Uśmiechnięte twarze” będzie zlokalizowany na ścinanie muru mysłowickiego więzienia, które znajduje się w samym centrum miasta.
W nieczynnym pawilonie mieszkalnym, będą odbywać się dyskusje w ramach projektu edukacyjnego PILLS, a wnętrze pawilonu zostanie zaaranżowane przez Bartka Adamczaka. Spotkania z Edwardem Dwurnikiem, Arturem Rojkiem, Kasią Nosowska, Wilhelmem Sasnalem itp.

Po mieście będzie krążyć mobilna instalacja YAPPER autorstwa Tomasza Bajera oraz Andrzeja Dudka Durera. YAPPER jest ucieleśnieniem idei niezależnej, mobilnej galerii i alternatywnego kina z własnym źródłem zasilania i sprzętem nagłaśniającym, zrealizowanym wspólnie przez Tomasza Bajer i Jerzego Kosałkę oraz Andrzeja Dudka-Dürera. Multimedialny obiekt przypomina kształtem olbrzymi głośnik, zwany w czasach totalitarnej propagandy szczekaczką, który wypełnia przestrzenie miejskie muzyką i projekcjami multimedialnymi. Publicznością YAPPERA są przechodnie, którzy w czasie trwania akcji powiązani zostają więzami psychicznymi i emocjonalnymi z artystami.

Podczas Festiwalu dojdzie do kolaboracji pomiędzy grupą projektową Medusa oraz artystami z nurtu street art, tj. Mariusza Warasa, Patryka Poślednika czy artystę My Life Support. Projekt realizowany w kolaboracji z vlepvnet http://vlepvnet.bzzz.pl

Teatr ‘Dawka Śmiertelna’ oraz orkiestra dęta ‘KWK Mysłowice’