ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 listopada 21 (93) / 2007

PIĘKNI DWUDZIESTOLETNI

„Supermarket Sztuki VI/2 (im)mortal love”. Międzynarodowe biennale, Warszawa 2007. Budynek przy ul. Górskiego oraz Galeria LETO, ul. Hoża. 22 października - 9 listopada 2007.

Supermarket Sztuki jest niezależnym (offowym) projektem promującym młodych artystów. Ma on charakter dynamiczny – ewoluuje i zmienia się. Naszą ambicją jest inspirowanie artystów, a także odbiorców. W tym celu nadajemy prezentacji kontekst tematyczny, znaczeniowy. Artyści zainteresowani tematem zgłaszają swoje propozycje, które następnie są oceniane przez grupę kuratorów-ekspertów. Najlepsze prace prezentujemy publiczności w czasie biennale. Jednym z podstawowych kryteriów realizacji projektu jest wysoki poziom artystyczny prezentacji. Kuratorzy-eksperci są osobami posiadającymi doświadczenie i wysoką pozycję w środowisku sztuki. Są oni zapraszani do współpracy przez głównego kuratora (kuratorów) projektu.

„(im)mortal love” jest tematem tegorocznej prezentacji projektu. Chcemy, aby artyści, poza tym, że przedstawią swoją twórczość, mogli także wyrazić swoje doświadczenia i przeżycia dotyczące kontekstu miłości – śmierci. Sądzimy, że zaproponowany temat – pytanie, problem – może inspirować artystów, jak też intrygować odbiorców, ponieważ odsyła on do osobistych doświadczeń i emocji. Temat wystawy „(im)mortal love” odnosi się do społecznego, kulturowego i osobistego kontekstu uczuć. Cechy wspólne doświadczenia miłości/śmierci zostaną skonfrontowane z indywidualnymi i kulturowymi różnicami. Wystawa podejmie dialog pomiędzy tradycją kulturową (mitologia, Biblia, dzieła literackie) i współczesną refleksją filozoficzną i socjologiczną (Roland Barthes, Jean Baudrillard, Anthony Giddens i inni). Tytuł „(im)mortal love” może sugerować różne, odmienne znaczenia miłości - śmierci, jak: nieszczęśliwa miłość, zraniona miłość, miłość narcystyczna, utracona miłość, ślepa miłość, miłość, która jest ofiarą, poświęceniem, miłość platoniczna i miłość erotyczna. Za każdą definicją miłości kryje się pragnienie, pożądanie, tęsknota, nadzieja, przerażenie i lęk, potrzeba akceptacji i spełnienia. Znajdują one wyraz w różnego rodzaju formach ekspresji, rytuałów, zwyczajów, zachowań jak: uwodzenie, tworzenie związków miłosnych, seks, opiekowanie się itd. Wszystkim formom miłości towarzyszy perspektywa śmierci – końca, który przeraża, co sprawia, że staramy się oswoić z myśleniem o nim poprzez różne strategie, np. poprzez stabuizowanie tego tematu w kulturze.

Jakub Julian Ziółkowski „Demi Volte”. Galeria F.A.I.T. Kraków, ul. Karmelicka 28. 26 października – 15 grudnia 2007.
Magda Rzymanek „Indyjskie puzzle”. Galeria Pauza. Kraków, ul. Floriańska 18/5, I piętro. 27 października – 30 listopada 2007.