ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 października 19 (139) / 2009

POLECAMY

Geza Vermes „Autentyczna Ewangelia Jezusa”. Przeł. Jarosław Kołak. Wydawnictwo Homini. Kraków 2009.
„Niech wolno mi będzie wyłożyć moje karty na stół i ujawnić moje założenia. Jestem przekonany, że autorzy Ewangelii synoptycznych zamierzali przekazać to, co jak wierzyli – wedle początkowego zdania Marka – było «ewangelią Jezusa». Jeżeli – do pewnego stopnia nieuchronnie – ewangeliści przekazali lub usiłowali sformułować doktrynę kościelną, nie było to ich pierwszorzędnym czy otwartym zamiarem. Innymi słowy, w perspektywie i przekonaniu autorów, Ewangelie zamierzały przekazać nauczanie, które Jezus pierwotnie obwieścił swoim uczniom i słuchaczom. To nauczanie musiało przejść liczne zmiany po jego śmierci w trakcie jego przekazywania najpierw Żydom w Ziemi Świętej, później Żydom diaspory, a w końcu poganom, zarówno w Palestynie, jak i poza nią. Te zmiany stanowią rodzaj ciągle rozszerzającej się w czasie i poprzez zmieniające się kultury spirali” (Geza Vermes).

Po „Jezusie Żydzie” i „Prawdziwych twarzach Jezusa” w polskim tłumaczeniu ukazuje się kolejna pozycja urodzonego na Węgrzech żydowskiego historyka i biblisty, Gezy Vermesa. „Autentyczna Ewangelia Jezusa” – opublikowana w 2003 roku, przełożona przez Jarosława Kołaka, wydana przez „Homini” – jest piątą książką Vermesa poświęconą postaci Jezusa z Nazaretu. Tym razem wysiłki autora idą w kierunku, jak sam zapowiada, „krytycznej interpretacji samego tekstu Ewangelii”. Vermes poddaje drobiazgowej analizie wszystkie zachowane wypowiedzi Jezusa, aby następnie – na podstawie wypracowanych przez siebie i szczegółowo opisanych kryteriów – spróbować zweryfikować ich autentyczność. Kim był historyczny Jezus? Czy da się oddzielić jego postać od chrześcijaństwa? Jak się to stało, że nauczanie jednego z żydowskich wędrownych rabinów zmieniło świat? W próbach odpowiedzi na te pytania Geza Vermes pozostaje niestrudzony.Wraz z wydawnictwem „Homini” zapraszamy na cykl spotkań z autorem „Autentycznej Ewangelii Jezusa:

27 października 2009 – prezentacja książki, dyskusja z Gezą Vermesem, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, ul. Tłomackie 3/5, prowadzenie: Piotr Weiser

28-30 października 2009 – cykl wykładów otwartych Gezy Vermesa pt. „Autentyczna Ewangelia Jezusa", Uniwersytet Gdański, prowadzenie: prof. dr hab. Ludwik Kostro (spotkania będą rejestrowane i emitowane w TVP Gdańsk)

30 października 2009 – promocja połączona z podpisywaniem książek przez Autora, Księgarnia na Biskupiej Górce, Gdańsk, ul. Biskupia 24 B.

"artPAPIER" jest patronem medialnym ksiązki.