ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 marca 6 (150) / 2010

POLECAMY

A A A
LEKCJA CZYTANIA Z „TYGODNIKIEM POWSZECHNYM”


25 marca 2010, godz. 12.00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
im. E. Abramowskiego w Katowicach-Piotrowicach


Spotkanie warsztatowe dla uczniów szkół średnich
na temat opowiadania
"Kościół w Skaryszewie" Jarosława Iwaszkiewicza
poprowadzi Dariusz Nowacki
Dariusz Nowacki – krytyk i badacz literatury, wieloletni juror Nagrody Literackiej NIKE, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, redaktor dwumiesięcznika kulturalnego „Opcje”. Autor rozprawy „Ja nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego” (Katowice 2000) oraz dwóch książek krytycznoliterackich: „Zawód: czytelnik” (Kraków 1999), „Wielkie Wczoraj” (Kraków 2004). Recenzje i szkice o literaturze publikuje na łamach prasy codziennej („Gazeta Wyborcza”) i branżowej.

Zgłoszenia szkół u koordynatora spotkania:

Wojciech Rusinek
literatura@artpapier.com