ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 maja 9 (177) / 2011

Anna Wiech,

PIONIERSKIE „PRZYPISY DO NICOŚCI”

A A A
„Przypisy do nicości” Pawła Sarny to kolejna wydana przez Instytut Mikołowski książka w serii krytyczno-literackiej. Książka niezwykła, bowiem traktująca o twórczości poetyckiej Zbigniewa Bieńkowskiego, który dotąd był po macoszemu traktowany przez historyków literatury. Jest to pierwsza poświęcona temu autorowi rozprawa historycznoliteracka. Paweł Sarna przybliża twórczość Zbigniewa Bieńkowskiego odwołując się do omówień krytycznoliterackich, ale również poszukując własnej drogi interpretacji tejże poezji, szukając uogólnień i jak napisał Michał Głowiński w posłowiu do książki „W ten sposób zwykle pisze się o autorach, których dorobek literacki dopiero wchodzi na warsztat historyków literatury. A więc bardziej ogólnie niż w przypadku autorów, których dzieła od dawna są obiektem rozważań i opisów. Chodzi właśnie o ustalenia podstawowe czy generalne. Nie pora jeszcze na rozważania szczegółowe, te pojawią się później. Przypomnę, że w sposób tak ogólny przed pięćdziesięciu laty pisało się o twórczości Leśmiana. Powstawały prace w rodzaju ‘O poezji Bolesława Leśmiana’, co dzisiaj byłoby już nie do pomyślenia. Zbigniew Bieńkowski jako przedmiot dociekań historycznoliterackich znajduje się w tej fazie pierwszej. Najpierw trzeba zmierzać do ujęcia całości, by potem poddawać analizie konkretne problemy”. Paweł Sarna podjął rękawicę, jest pionierem i, co najważniejsze, swoje pionierskie poczynania wykonał naprawdę dobrze.

Książka Sarny jest napisana w ciekawy i nienużący sposób, ładnie wydana. Powinna zainteresować nie tylko dla studentów polonistyki czy też pracowników naukowych.
Paweł Sarna „Przypisy do nicości. Poezja Zbigniewa Bieńkowskiego”. Posłowie Michał Głowiński. Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.