ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 października 19 (187) / 2011

POLECAMY

A A A
Bernadetta Darska: "Śledztwo i płeć. O bohaterkach powieści kryminalnych". Tom 1 i 2. Wydawnictwo Portret. Olsztyn 2011.

Premiera: 15 października 2011 r.


Pierwsza w Polsce książka o bohaterkach kryminałów! Kobiety na tropie zbrodni – policjantki, profilerki, antropolożki sądowe, koronerki, dziennikarki, detektywki współpracujące z Innymi, nieletnie poszukiwaczki przygód, specjalistki i amatorki. Blisko sto pięćdziesiąt omówionych powieści kryminalnych!


W tomie pierwszym szkice dotyczące twórczości: Carol O’Connell, Anne Holt, Thomasa Kangera, Jeffery Deavera, Alicii Giménez-Bartlett, Theresy Monsour, Izabeli Szolc, Aleksandry Marininy, Valerie Wilson Wesley, Denise Miny, Anny Blundy, Shulamit Lapid, Lizy Marklund, Patricii Cornwell, Kathy Reichs, Karin Slaughter.

W tomie drugim szkice dotyczące twórczości: Tanyi Huff, Charlaine Harris, Marthy Grimes, Alana Bradley’a, Karen Karbo, Stiega Larssona, Camilli Läckberg, Yrsy Sigurđardóttir, Darii Doncowej, Ǻsy Larsson, Alexandra McCall Smitha, Gai Grzegorzewskiej, Katarzyny Rygiel.


„Autorka potrafi zajmująco opowiadać o perypetiach literatury, umie skutecznie przekonywać do stawianych tez i gromadzić argumenty, jak też wydobywać tematologiczne współbrzmienia tekstów – dowodząc, że nie tylko są do siebie podobne, lecz i objaśniając, z jakich uwarunkowań wewnętrznych i zewnątrzliterackich to podobieństwo wynika. Zajmujący sposób narracji, obrazowość wypowiedzi i swoisty rytm budowanych zdań powodują, że książkę czyta się z ogromną przyjemnością, niecierpliwie przerzucamy kolejne strony żądni wiedzy o kolejnym typie bohaterki. Jednocześnie specyficzna forma zakończenia poszczególnych rozdziałów, swoistego >>zawieszenia<< tonu, zapowiedzi, wizji dalszych poszukiwań twórczych danego autora, pozostawiają poczucie pewnego niedosytu, ale i nieodpartej chęci sięgnięcia po lekturę omawianych powieści czy też śledzenia dalszych poczynań literackich. Wszystko to sprawia, że książkę Bernadetty Darskiej czyta się jednym tchem, niczym… dobrą powieść kryminalną (w pozytywnym sensie)”.
dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM.


Bernadetta Darska – ur. w 1978 r. Krytyczka literacka. Doktor literaturoznawstwa. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Wykładowczyni Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2009 redaktor naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret” (wcześniej od 2000 roku sekretarz redakcji). Publikacje m.in.: „Dekada Literacka”, „Res Publica Nowa”, „Nowe Książki”, „Twórczość”, „Odra”, „FA-art.”, „Opcje”, „Zadra”, „Pogranicza”, „Kresy”, „artPapier”, „Newsweek”, „Dziennik”, „Tygodnik Powszechny”, a także w tomach zbiorowych. Współredaktorka [razem z G. Borkowską i A. Staniszewskim] książki pt. „Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej” (2005). Redaktorka dwóch tomów pod wspólnym tytułem „Kultura wobec odmienności” (2009). Autorka trzech książek: „Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej” (2006), „Czas Fem. Przewodnik po prasie feministycznej i tematach kobiecych w czasopismach kulturalnych po 1989 roku” (2008) oraz „Głosy kobiet. Prasa feministyczna po roku 1989 wobec tożsamości i dyskursu” (2009). Prowadzi blog krytycznoliteracki: „A to książka właśnie!” - www.bernadettadarska.blog.onet.pl


O autorce zdjęcia z okładki:
Aleksandra Zofia Teresińska – ur. w 1993 r., mieszka w Szczecinie i jest uczennicą szkoły artystycznej w tym mieście. Początkująca i mocno obiecująca fotograf. Nie boi się eksperymentów i improwizacji, a ze swoimi modelami i modelkami nawiązuje świetny kontakt podczas pracy. Dąży wytrwale do wymarzonych celów, naśladując lepszych od siebie i testując różne swoje pomysły. Osiągnięcia: indywidualna wystawa fotograficzna w Galerii Liceum Plastycznego w Szczecinie, współpraca z agencją Fashion Color Models Agency z Karkowa (oddział w woj. zachodnio-pomorskim). Strony autorskie: www.pannatee.maxmodels.pl, www.alexandratee.daportfolio.com


Patronat medialny:
Zbrodnia w Bibliotece, „artPapier”, Radio UWM FM, TVP Olsztyn