ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lipca 14 (62) / 2006

POLECAMY

A A A
Jak co roku Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka przenosi się nad jezioro Wigry. Piąta edycja letniej Sztuki Dialogu ruszy 21 lipca. Przez dziesięć dni zaproszeni przez organizatorów goście będą dyskutować o miejscu i roli Szekspira we współczesnym dramacie. Spróbują odpowiedzieć na kilka ważkich pytań. Kim jest Szekspir na progu XXI wieku? Czym może inspirować współczesną dramaturgię? Dlaczego jego wiedza o świecie i człowieku jest wciąż tak fascynująca? Jakimi tematami może zafrapować współczesnego widza? I wreszcie: czy doświadczenie Szekspira może coś zmienić w naszym życiu albo – teatrze?

Moderatorzy i uczestnicy warsztatów, a wśród nich m.in.: prof. Jacek Bomba – psychiatra; prof. Irena Grudzińska-Gross – historyk idei; prof. Małgorzata Grzegorzewska – szekspirolog; Jerzy Juk-Kowarski - scenograf; dr Jagoda Hernik-Spalińska – teatrolog; dr Wojciech Pawlik – socjolog moralności; dr Ewa Dąbek-Derda – kulturoznawca i Miłosz Gałecki – filozof, spróbują poszerzyć dotychczasową metodę analizy dzieł Szekspira o psychoanalizę, zwrócą również uwagę na kontekst psychologii społecznej, psychologii głębi, krytyki feministycznej, antropologii oraz nauk społecznych. Z nowego odczytania tekstu mają się wyłonić motywacje postaci, ich nieujawnione bezpośrednio w tekście popędy oraz wszelkiego rodzaju zależności między nimi. Tegoroczne warsztaty dotyczyć będą dwóch dramatów: „Kupca weneckiego” oraz „Burzy”.

Pomysłodawca – Tadeusz Słobodzianek – to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiego teatru. Krytyk, reżyser, dramatopisarz, współtwórca słynnej grupy Wierszalin, o metodzie pracy z tekstem Laboratorium Dramatu mówi: Projekt „Sztuka Dialogu nad Wigrami” powstał z dwóch powodów. Po pierwsze by umożliwić spotkanie dramaturgów, aktorów, reżyserów i specjalistów z różnych dziedzin, którzy mogą podczas kilkudniowego kontaktu wzajemnie się zainspirować – tłumaczy Słobodzianek. – Po drugie by podczas tego spotkania rozmawiać o dramacie, z tych kilku punktów widzenia, które uczestnicy projektu reprezentują. Rozmawiać zarówno o dramacie współczesnym, jak i klasycznym. Podczas tegorocznej edycji dogłębna analiza dwóch tekstów Szekspira ma przynieść nie tyle uwspółcześnienie klasycznych tekstów, co odnalezienie w nich współczesnych znaczeń poprzez rekonstrukcję uniwersum każdej ze sztuk. Uniwersum, które wyłoni się z krzyżowej interpretacji i ze sprawdzania jej trafności podczas codziennych improwizacji.
Najciekawsze z improwizacji zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku.

„Sztukę Dialogu nad Wigrami" organizuje Dom Pracy Twórczej w Wigrach wraz z Towarzystwem Autorów Teatralnych i Fundacją Theatrum Gedenese.
Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka to miejsce gdzie się przychodzi, słucha i zadaje pytania, gdzie każdy jest potrzebny do tego, by to pytanie zadać. Jedyne miejsce, gdzie na równych prawach spotyka się aktor, autor, reżyser i widz. Ich spotkanie i wymiana myśli, są racją istnienia Laboratorium. Celem jest stworzenie miejsca, które spełni rolę scalającą, stworzenie środowiska piszących i czytających, inspirujących się wzajemnie ludzi. Takich, którzy zapełnią dziurę pokoleniową, która wytworzyła się po upadku środowisk intelektualnych wywodzących się jeszcze z PRL.
Dotychczas w Laboratorium Dramatu powstała baza danych zawierająca ponad 600 sztuk, napisanych przez 101 autorów. Powstał portal internetowy www.tat.pl, dokumentujący pracę Laboratorium Dramatu, będący obecnie największą w Polsce bazą danych o współczesnej polskiej dramaturgii. Odbyło się 29 edycji Laboratorium Dramatu i cztery warsztaty „Sztuka Dialogu nad Wigrami”. 15 sztuk, które „przeszły” przez Laboratorium Dramatu, miało swoje prapremiery w Szczecinie, Zielonej Górze, Wałbrzychu, Legnicy, Radomiu, Krakowie, w tym trzy w Narodowym Starym Teatrze.
Więcej informacji: www.wigry.org; www.tat.pl