ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 września 17 (233) / 2013

Redakcja,

POD PATRONATEM "artPAPIERu" SILESIATOPIA

A A A
Czas jest tym dla kultury pamięci, czym przestrzeń dla ars memoriae.

(J. Assmann, „Kultura pamięci”)

 

Czas i przestrzeń, pamięć i tożsamość – pojęcia na ogół wiązane z ciągłością i jednorodnością – okazują się materiałem splecionym z różnorodnych fragmentów. Pamięć zbiorowa i własne wspomnienia, mapa mentalna i fizycznie wyznaczone granice, tożsamość narodowa i „małe ojczyzny”, język ojczysty i ten drugi – język obcy… życie śląskich miast to życie wielokrotne.

Polsko-niemiecki projekt artystyczny SilesiaTopia podejmuje skomplikowany temat tożsamości: splecionej (i splątanej) historii sąsiadujących krajów postrzeganej ze wspólnej, proeuropejskiej perspektywy.

Miejsce: Rondo Sztuki w Katowicach

Termin: 6-26 września 2013 r.

Inicjatorka i dyrektor artystyczny projektu: Karina Schönthaler Pośpiech

Kuratorka: Małgorzata Szandała

Uczestniczące artystki:

Claudia Hajek: „Area, 2013”

Doris Hinzen-Röhrig: „Hommage á Huta Zabrze”

Georgia Krawiec: „Dychotomia gniazd. Śląskie portrety z tej i nie z tej ziemi”

Kasia Kujawska-Murphy: „Tożsamość”

Ute Lindner: „Jestem jeszcze w swoim domu”

Katarzyna Łyszkowska: „Południca/Połednica/Pschespolnitza”

Joanna Nowicka: „Przenikanie”

Jani Pietsch: „Dom Dziecka w Zabrzu – zmienne tożsamości”

Karina Schönthaler-Pospiech: „Pościelona na różach. Polsko-niemiecka pamięć narodowa i rodzinna”

Mona Tusz: „Widzę przez Laurę”.

Dodatkowe informacje: www.silesiatopia.de.

„artPAPIER” jest patronem medialnym projektu.