ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 stycznia 2 (242) / 2014

Redakcja,

POD PATRONATEM "artPAPIERu": ABSTRAKCJA W SZTUCE I W NAUCE

A A A
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Galeria Miejska we Wrocławiu oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na wydarzenie „Abstrakcja w sztuce i w nauce” (Wrocław, 30 stycznia – 2 marca 2014 r.), które rozpocznie się wernisażem wystawy abstrakcyjnego malarstwa i rzeźby w Galerii Miejskiej (ul. Kiełbaśnicza 28 we Wrocławiu).

Wystawa „Ideometrie” zaprezentuje prace wrocławskich artystów (Jan Chwałczyk, Wanda Gołkowska, Paweł Lewandowski, Piotr Błażejewski, Anna Kołodziejczyk, Urszula Śliz, Leon Podsiadły, Krystian „Truth” Czaplicki), konsekwentnie posługujących się językiem abstrakcji, badających formę i wykorzystujących ją jako zasadniczy sposób wypowiedzi artystycznej, a nie ekspresyjny gest (z wyłączeniem ekspresji abstrakcyjnej), sięgających zarówno po tradycyjne (malarstwo, formy przestrzenne), jak i nowe media. Kuratorem wystawy jest Urszula Śliz.

Konferencja „Abstrakcja w sztuce i w nauce” odbędzie się w piątek 31 stycznia 2014 r. w auli ASP (pl. Polski 3/4 we Wrocławiu), w godzinach 10.00-19.00. Jej organizatorzy chcieliby odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje wspólna dla nauki i sztuki formuła „abstrakcji”. W tym celu zestawione i porównane zostaną rozmaite podejścia, rozumienia czy definicje, znaczenie oraz funkcje, procesy oraz ograniczenia abstrakcji i abstrahowania. Dyskusji poddane zostaną takie kwestie, jak hermetyczność czy niepopularność sztuki abstrakcyjnej, monopol wybranych (uświęconych tradycją awangardową) form regularnych i geometrycznych, relacja ekspresja-abstrakcja (pierwsza z nich jest w filozofii związana z porządkiem afektywności i subiektywnością, druga – z inteligibilnością i tym, co obiektywne; w sztuce pierwszą inicjuje gest, drugą – myśl).

Dynamiczny (w zakresie teoretyczno-praktycznych ustaleń i interdyscyplinarnych relacji między różnymi naukami i sztukami) charakter spotkania wzmocni podsumowująca konferencję debata z udziałem zaproszonych artystów i prelegentów, pt. „Jedna abstrakcja? O podobieństwach i różnicach w podejściach do abstrakcji w teorii (filozofia, nauki o percepcji, języku, teoria sztuki itd.) i praktyce artystycznej”.

Plan konferencji:

g. 10.00 Otwarcie konferencji

g. 10.30-11.30 prof. Zbigniew Makarewicz (ASP we Wrocławiu): „Koń, pies i czarny kwadrat”

prof. Ryszard Różanowski (UWr.): „Pustynia doznań bezprzedmiotowych – nowy realizm malarski Kazimierza Malewicza – ekskurs (a)historyczny”

g. 12.00-13.30 dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (UJ): „Eksces abstrakcji ekscentrycznej”

dr Paulina Sztabińska (UŁ): „Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna?”

dr Agnieszka Bandura (UWr.): „Procesy, zasady i teorie abstrahowania w percepcji zmysłowej”

g. 14.00-15.00 Obiad

g. 15.15-17.00 dr hab. Damian Leszczyński (UWr.): „Problem abstrakcji w perspektywie filozofii i historii nauki”

dr hab. Marek Magdziak (UWr.): „Uwagi o abstrakcji, ufundowaniu i hipostazie”

dr Jakub Jernajczyk (ASP we Wrocławiu): „Jak pokazać to, czego pokazać nie można. O wizualizacji pojęć matematycznych”

dr Bartłomiej Skowron (UWr.): „O abstrahowaniu i uogólnianiu w matematyce”

17.30 Debata z udziałem prelegentów i artystów

g. 18.30 Zamknięcie konferencji.