ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 marca 6 (246) / 2014

Redakcja,

PRZESTRZEŃ OTWARTA

A A A
Galeria Pusta w Katowicach zaprasza w dniach 05.04.-30.04. na wystawę Natalii Bażowskiej „Przestrzeń otwarta”. Wernisaż odbędzie się 04.04. o godz. 18.00.

Natalia Bażowska jest artystką, według której sztuka nie może być oderwana od życia. Jej ściśle zdefiniowana postawa artystyczna wynika z obserwacji otoczenia i wiedzy z zakresu psychiatrii (w 2010 roku artystka uzyskała doktorat ŚUM). W 2012 roku Natalia Bażowska otrzymywała Stypendium Ministra Kultury, pracując nad dyplomem (ASP Katowice) poruszającym zagadnienie życia jako ciągłej wędrówki (wyróżnienie, obrona w formie wystawy, CSW Kronika, Bytom). W ramach dyplomu  powstała  również instalacja „Rodzisko” (Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, poparcie fundacji „Rodzić Po Ludzku”). Projekt ten, opierając się na zagadnieniach terapii rebirthingu, umożliwiał ponowne przeżycie jednej z najważniejszych podróży życia – narodzin. Artystkę fascynuje egzystencja w zasadzie na każdej płaszczyźnie – zarówno jej podłoże psychiczne, jak i fizjologia ciała. Odzwierciedleniem tych zainteresowań był m.in. udział w projektach „Replikantki” (2010, BWA Katowice), „Grenzgänger” (2011, Marke.6, Neuen Museum, Weimar) czy „Całe życie w stresie” (2014, Bunkier Sztuki, Kraków).

Obserwacje zachowań zwierząt w ich naturalnym środowisku w połączeniu ze zdobytą wiedzą medyczną umożliwiają Bażowskiej odnajdywanie podobieństw między światem ludzi i zwierząt. Dzięki temu powstała wystawa „Pokój do rozmawiania ze zwierzętami” (Rondo Sztuki, Katowice, obraz „Spotkanie” wygrał „Artystyczną Podróż Hestii”). Podobną problematykę artystka poruszała w przypadku wystawy „Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie?” (CSW Kronika Bytom). W lutym 2013 roku wzięła udział w wystawie „Mleczne zęby” (BWA Katowice). W ramach projektu stworzyła ze szczątków skór i kości „Młode”.

Prace Bażowskiej można odczytywać zarówno w sposób intelektualny, jak i czysto intuicyjny. Sama o swojej twórczości mówi: „Ponieważ tworzenie jest dla mnie najswobodniejszą formą wypowiedzi, staram się wybierać tematy dla mnie ważne, spostrzeżenia, którymi bardzo chcę się podzielić z odbiorcami moich prac”.

"artPAPIER" jest patronem medialnym wydarzenia.