ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 maja 9 (249) / 2014

Redakcja,

POD PATRONATEM "artPAPIERu": KONTR-INTERPRETACJE

A A A
Literaturoznawczy projekt Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego stwarza okazję do uprawiania sztuki interpretacji przy zastosowaniu najnowszych teorii i humanistycznych metodologii; ma też zwrócić uwagę na interpretowanie jako aktywność prymarną dla bycia człowieka w świecie oraz poddać pod namysł hermeneutykę sensu largo jako strategię konstytuującą podmiot.

Projekt inspirowany jest propozycjami z książki „Interpretować dalej” pod redakcją Anny Kałuży i Aliny Świeściak oraz rozważaniami Anny Burzyńskiej („Anty-teoria literatury”), które prowokują do postawienia istotnych pytań o możliwości nowych odczytań kanonicznych, zbadanych już tekstów kultury oraz o pragmatyczny wymiar najnowszych metodologii, często przenoszonych na grunt badań literackich z obszaru innych dziedzin humanistyki.

Wśród celów projektu znajduje się między innymi próba odczytania kanonicznych tekstów literackich w duchu nowych metodologii – podejmowanie re- i kontr-interpretacji oraz stworzenie forum wymiany myśli poprzez możliwość poznawania i dyskutowania o zaprezentowanych przez zaproszonych literaturoznawców interpretacjach. W ramach „Kontr-interpretacji” organizowane będą proseminaria, warsztaty interpretacyjne oraz cykl seminariów otwartych – comiesięcznych spotkań z udziałem doktorantów oraz zaproszonego literaturoznawcy z Uniwersytet Śląskiego lub innych ośrodków naukowych. 13 maja 2014 roku odbędzie się seminarium otwierające cykl, które poprowadzi prof. dr hab. Paweł Dybel (IFiS PAN).

„artPAPIER” jest patronem medialnym wydarzenia.