ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 lutego 4 (268) / 2015

Redakcja,

PIOTR AMBROZIAK: ANIOŁY I KOSMICI

A A A
Galeria Apteka Sztuki w Warszawie zaprasza w dniach 5 marca – 3 kwietnia na wystawę malarstwa Piotra Ambroziaka „Anioły i kosmici”. Wernisaż odbędzie się 5 marca o godz. 18.00.

Na wystawie pokazane zostaną prace malarskie z ostatnich dwóch lat twórczości Piotra Ambroziaka.  Wydarzeniu towarzyszyć będzie specjalne wydanie katalogu prac artysty wraz unikatowym kosmicznym drzeworytem, przygotowanym przez Piotra Ambroziaka. 

*** 

Piotr Ambroziak (ur. 1971) – studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1996 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka (aneks z fotografii u prof. Ireneusza Pierzgalskiego). Uczeń prof. Juliusza Narzyńskiego w pracowni malarstwa. Jest przede wszystkim autorem obrazów i obiektów, ale wypowiada się w różnych dziedzinach sztuki, często zacierając między nimi granice. Uczestnik wielu stowarzyszeń artystycznych (Kultura Aktywna, Młodzi Sztuką, Otwarta Wystawa). W 1995 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

***

„Wystawa (…) zbiera prace (…), w których malarz poszukuje artystycznej odpowiedzi na pytanie o miejsce człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Poszukiwania te koncentrują się wokół przedstawiania zwierzęcych, anielskich, kosmicznych i ludzkich motywów. Anioły i kosmici stają się częścią repertuaru odniesień, w których człowiek poszukuje sensu swoich doświadczeń” – mówi Piotr Rosół, filozof, nauczyciel akademicki. 

***

Malarstwo Piotra Ambroziaka to wielopłaszczyznowa podróż poprzez pokłady ludzkiej podświadomości, świat archetypicznych symboli i wyobrażeń, pragnień i obaw; wędrówka poprzez obszar uwarunkowań kulturowych prowadząca ku jaźni i praźródłom, ku temu, co w człowieku od wieków niezmienne i pierwotne. Wystawa „Anioły i kosmici” jest rodzajem peregrynacji połączonej z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rolę człowieka we wszechświecie, o jego wolną wolę, o zdanie na siły wyższe, o istnienie tej Najwyższej. (…) Czas i miejsce nie mają tu znaczenia, najważniejszy jest pierwiastek stanowiący o naszym człowieczeństwie, duchowość przekazywana niczym życiodajna iskra. Obrazy, jak nakładające się klisze podświadomości, przywołują nasze demony oraz pragnienia łączności ze Stwórcą, zapełnienia tajemniczej pustki i samotności tu, na ziemi. (…) Michael Rappenglueck w pokrywających groty Lascaux wyobrażeniach zwierząt i scen polowań dostrzegł obraz nieba sprzed bez mała 17 tysięcy lat. Nasi przodkowie też zwracali oczy ku niebu, które dla nich zamieszkane było przez zwierzęta i duchy-przewodników. To pierwsze znane nam planetarium, świadectwo tęsknoty za tym, co mistyczne, do końca nieodgadnione.

Dla współczesnej cywilizacji mieszkańcy kosmosu to przeobrażone mityczne siły, religia obleczona w szaty nowoczesności, cywilizacyjna legenda. Fascynacja artysty przestrzeniami pozaziemskimi nie ma nic wspólnego z zainteresowaniami cybernetyką czy nową technologią. Dla Piotra Ambroziaka kosmos to pierwotna energia; współcześni „obcy” zrodzeni są z archetypów mitów i podań. Pramatka i Ojciec, Adam i Ewa przybierają postaci niczym z prymitywnych kultur, ale czemu nie uznać ich za przybyszów z kosmosu? Nowe idee rodzą się w oparciu o to, co znane, są swoistego rodzaju kalejdoskopem doświadczeń i wyobrażeń, które przez wieki towarzyszyły człowiekowi. Pomieszane, zmieniają konstelacje, tworząc nowe wzory (…).

***

Marta Kowalewska – historyk sztuki, kurator wystaw, wykładowca akademicki. Autorka cyklu wywiadów z wybitnymi polskimi artystami, m.in. ze Stefanem Gierowskim, Wojciechem Fangorem, Stanisławem Fijałkowskim, Romanem Opałką, Gustawem Zemłą oraz tekstów krytycznych publikowanych na łamach prasy fachowej oraz w katalogach wystaw.

Opracowano w oparciu o materiały prasowe organizatora.

„artPAPIER” jest patronem medialnym wystawy.