ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

15 maja 10 (274) / 2015

Redakcja,

BARAŃCZAK. POSTSCRIPTUM

A A A
Katedra Literatury Porównawczej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają w dniach 25-26 maja na konferencję naukową „Barańczak. Postscriptum”.Zapraszamy do zapoznania się z planem konferencji:25 maja, poniedziałek

10:00 – 10:30 inauguracja konferencji
10:30 – 11:30 sekcja I: poezja

Jerzy Paszek, Uniwersytet Śląski – „Nadzy w zbroi, w czasie”. Zeugma i syllepsa w poezji Barańczaka

Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Języki miłości w twórczości Stanisława Barańczaka

Joanna Dembińska-Pawelec, Uniwersytet Śląski – Probabilistyka Stanisława Barańczaka

11:30 – 12:00 dyskusja

12:00 – 12:15 przerwa kawowa

12:15 – 13:15 sekcja II: poezja i przekłady

Piotr Bogalecki, Uniwersytet Śląski – Przemyty. Inne pisanie Barańczaka

Alina Mitek-Dziemba, Uniwersytet Śląski – Igraszki ludzko-zwierzęce. Miejsce tematyki zwierzęcej w przekładach i twórczości własnej Stanisława Barańczaka

Maciej Skrzypecki, Uniwersytet Śląski – Analogia jest prawie wszystkim. Praktyka translatorska Stanisława Barańczaka w świetle teorii analogii Douglasa Hofstadtera

13:15 – 13:45 dyskusja


13:45-14:15 Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski – prezentacja książki Nawet język umie układać się w usta. 20 wierszy na 20-lecie. Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh przekłady z polskiej poezji współczesnej

15:00 uroczyste obchody 25-lecia Szkoły Języka i Kultury Polskiej i 20-lecia nadania Stanisławowi Barańczakowi tytułu doktora honoris causa

26 maja, wtorek

9:00 – 10:30 sekcja III: postscriptum

Wojciech Ligęza, Uniwersytet Jagielloński – Barańczak czyta Szymborską

Danuta Opacka-Walasek, Uniwersytet Śląski – „...ta próba jest grana tak, że się na raz dzieją wszystkie sceny”. Teatralizacje Stanisława Barańczaka

Józef Olejniczak, Uniwersytet Śląski – „Na przykład Barańczak Stanisław…”. Projekt lektury egzystencjalnej

Krzysztof Krasuski, Uniwersytet Śląski – Stanisław Barańczak i kultura masowa

10:30 – 11:00 dyskusja

11:00 – 11:15 przerwa kawowa

11:15 – 12:15 sekcja IV: postscriptum

Adam Poprawa, Uniwersytet Wrocławski – Krytyka filmowa Barańczaka

Aleksandra Sowa-Zduńczyk, Uniwersytet Śląski – Spotkania Duszy i Ciała w poezji Stanisława Barańczaka. Dialogi i spory tradycji z nowoczesnością

Jakub Osiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika – (Bez)sens i (bez)senność w poezji Stanisława Barańczaka

12:15 – 12:45 – dyskusja

12:45 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15:00 sekcja V: przekłady

Magdalena Heydel, Uniwersytet Jagielloński – „Gramatyka trzymała nas blisko i ściśle”. Stanisława Barańczaka koncepcja przekładu jako twórczości

Bożena Tokarz, Uniwersytet Śląski – Poezja Stanisława Barańczaka w przekładach słowiańskich

Dariusz Pawelec, Uniwersytet Śląski – Eliot Stanisława Barańczaka

15:00 – 15:30 dyskusja

15:30 zakończenie konferencji

„artPAPIER” jest patronem medialnym konferencji.