ISSN 2658-1086
Wydanie bieżące

1 czerwca 5 (5) / 2003

,

WYDARZENIA I ZDERZENIA

A A A
W tej rubryce mają się znaleźć praktyczne informacje o istotnych zdarzeniach muzycznych w naszym kraju i poza jego granicami - koncertach, festiwalach oraz nowościach wydawniczych (płyty, także książki). Zwykle wokół tego typu wydarzeń koncentruje się uwaga osób uczestniczących w tzw. życiu muzycznym. Podstawowym kryterium wyróżniającym wybrane przez nas wydarzenia jest z jednej strony ich ranga artystyczna, a z drugiej - nowatorstwo w podejściu do struktury i materii muzycznej. Warszawski koncert Keitha Jarreta i trasa koncertowa po Polsce Barbary Morgenstern; występ w ramach Warsaw Summer Jazz Days słynnej formacji Johna Zorna "Naked City" i klubowy koncert tria Ellery Eskelin/Andrea Parkins/Jim Black: to dobre przykłady ilustrujące, o co właściwie idzie. Nie interesuje nas muzyka klubowa ani tropienie przejawów obecności w Polsce światowych mód muzycznych. Nie chcemy też muzyki opisywać, każdy wszak słyszy inaczej i inne szczegóły zwracają jego uwagę. Będziemy raczej informować i przypominać fakty z muzycznych biografii poszczególnych artystów a osobistą wypowiedź muzyka o swojej twórczości stawiamy zawsze ponad najlepszą krytyczną interpretację jego dzieła. 

 oprac. Andrzej Kalinowski